Novosti

Suočavanje s tjelesnim invaliditetom

Broj osoba pogođenih nekim oblikom invaliditeta u stalnom je porastu. Invaliditet, nastao kao posljedica oštećenja zdravlja, manifestira se ovisno o organskom sustavu koji je zahvaćen. Tjelesni invaliditet u životu čovjeka može biti uzrokovan prethodnom bolešću ili...

Roditeljstvo i osoba s invaliditetom

Prema podatcima različitih istraživanja i stručnih radova, poštovanje sebe kao seksualnog bića, svoga tijela te seksualno zadovoljstvo pokazali su se kao pokazatelji samopouzdanja i depresije kod osoba s tjelesnim invaliditetom. Kao uzročnik najvećih poteškoća u...

Rana razvojna podrška

Rana intervencija u zakonski sustav Republike Hrvatske prvi put je uvrštena 2011. godine Zakonom o socijalnoj skrbi, te je do 2022. godine promijenila naziv u rana razvojna podrška. Definira se kao „Stručna poticajna pomoć i podrška djetetu i stručna savjetodavna...

Učenik s teškoćama u razvoju

Prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju učenik s teškoćama je učenik čije sposobnosti u međudjelovanju s čimbenicima iz okoline ograničavaju puno, učinkovito i ravnopravno sudjelovanje u...

Podrška u najranijoj dobi

Rođenje djeteta u obitelji svakako je događaj koji sa sobom nosi veliki broj promjena za roditelje, a rođenjem djeteta s teškoćama u razvoju, roditelji se suočavaju s pojačanim zahtjevima i izazovima koje donosi nova životna situacija, a koji zahtijevaju dodatni...

Invaliditet, vrste i uzroci oštećenja

Život s invaliditetom ne daje priliku za odustajanje, svaki dan je nova bitka i to bez dobivenog rata. Za takav način života kako bi se svakodnevno guralo naprijed treba imati dobro razvijenu i jaku mentalnu snagu. Invaliditet je urođena ili kroz život stečena...

Podrška osobama s invaliditetom

Osobe s invaliditetom danas se ubrajaju u najbrojniju marginaliziranu skupinu društva. Invaliditet je razvojni proces koji nastaje međudjelovanjem osoba s invaliditetom i prepreka koje proizlaze iz okoline, a koje onemogućuju njihovo ravnopravno sudjelovanje u...

Stav mladih prema osoba s tjelesnim invaliditetom

Mnoga djeca odrastaju s izrazitom odbojnošću prema svim tjelesnim anomalijama, pa ako se iznenada moraju suočiti s takvom pojavom, bilo u djetinjstvu ili u odrasloj dobi, ne mogu se nositi s tom situacijom. Dakako, ljudi se ne rađaju kao tolerantni ili netolerantni,...

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Iznos doplatka za pomoć i njegu može se priznati u punom iznosu od 600 kuna ili smanjenom iznosu od 420 kuna. Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom kojoj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u...

Studenti s invaliditetom

Studenti s invaliditetom su svi studenti koji zbog bolesti ili oštećenja imaju teškoća u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti. Rezultati različitih istraživanja pokazuju da studenti s invaliditetom koji upisuju sveučilište intrinzično motivirani željom za...