Novosti

Pojam invaliditeta i osoba s invaliditetom

Invaliditet predstavlja razvojni proces koji nastaje kao rezultat međudjelovanja osoba s invaliditetom i prepreka koje proizlaze iz okoline, a koje onemogućuju njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu. Osoba s invaliditetom je svaka osoba koja ima dugotrajna...

Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška pruža se djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja i drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb. Psihosocijalna podrška je socijalna usluga...

Zaštitne i integrativne radionice

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom predviđeno je osnivanje zaštitnih radionica. Zaštitna radionica je ustanova ili trgovačko društvo koje osigurava zaštitna radna mjesta za osobe s invaliditetom za koje je nalazom i...

Europska strategija za osobe s invaliditetom

Osobe s invaliditetom imaju pravo sudjelovati u svim sferama života isto kao i svi drugi. Kako bi se osiguralo njihovo potpuno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima u EU i šire, donesena je Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje od...

Europska iskaznica za osobe s invaliditetom

Kako bi se osobama s invaliditetom olakšalo putovanje među zemljama Europske unije, Europa razvija dobrovoljni sustav uzajamnog priznavanja invalidskog statusa i ostalih povezanih povlastica koje se temelji na iskaznici EU-a za osobe s invaliditetom. Iskaznica EU-a za...

Porezne olakšice za osobe s invaliditetom

U poreznim propisima postoji niz odredbi o olakšicama za osobe s invaliditetom, osobito u Zakonu o porezu na dohodak, te Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Prema Zakonu o porezu na dohodak olakšice su: Neoporezivi darovani primici za zdravstvene potrebe, tu spadaju...