Rana intervencija u zakonski sustav Republike Hrvatske prvi put je uvrštena 2011. godine Zakonom o socijalnoj skrbi, te je do 2022. godine promijenila naziv u rana razvojna podrška. Definira se kao „Stručna poticajna pomoć i podrška djetetu i stručna savjetodavna pomoć roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće“. Prema istom Zakonu odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće Zavod utvrđuje na temelju mišljenja liječnika specijaliste neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije ili stručne procjene.

Rani sustav podrške čuva društvo i obitelj od brojnih nepoželjnih događaja kao što su: raspad obitelji, psihosomatski i neurotski poremećaji kod roditelja, smanjivanje njihove radne sposobnosti, institucionalizacija djeteta i sl. Proces pružanja usluga rane intervencije započinje samim rođenjem djeteta i traje sve do polaska u školu te uključuje pružanje podrške ne samo djeci, nego i njihovim roditeljima, drugim članovima obitelji te informiranje, rehabilitaciju i savjetovanje. Kroz prava i usluge koje se nude u sklopu rane intervencije, obitelj povećava svoje kapacitete za pružanjem adekvatne podrške djetetovu razvoju. Bitno je da se s procesom rane intervencije započne odmah po postojanju rizika od nastanka teškoće ili po saznanju o postojanju teškoće. Za ranu intervenciju prve tri godine života su najvažnije. Zakonodavni okvir u Hrvatskoj daje mogućnost podrške djetetu i obitelji putem rane intervencije do 3., odnosno 7. godine djetetova života, dakle do polaska djeteta u školu, u trajanju od pet sati tjedno (Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 97, st. 4).

Rana intervencija provodi se interdisciplinarnom suradnjom raznih stručnjaka međusobno, uz stalnu suradnju s djetetom i roditeljima. Stručni timovi koji su uključeni u provođenje rane intervencije prema modelu mogu se sastojati od sljedećih stručnjaka:

-Edukacijsko-rehabilitacijski stručnjak: radi ranu procjenu djetetovog razvoja, provodi razvojne programe i prati njihov tijek te surađuje s medicinskim osobljem i uključen je u dnevnu njegu djeteta.

-Liječnik: postavlja dijagnozu djeteta, upućuje na specijalne zdravstvene ustanove, medicinski prati dijete, te je povezan sa zdravstvenom službom.

-Psiholog: daje procjenu djetetovog razvoja, pedagoške smjernice, psihološku i socijalnu podršku te je povezan sa socijalnom službom i resursima koji se nude u zajednici.

-Socijalni radnik: pruža socijalnu podršku, informira, upućuje na ostale relevantne aktere, povezuje s ostalim strukama i pruža pomoć u rješavanju socijalno rizičnih situacija. Oni poznaju usluge u lokalnoj zajednici, znaju zagovarati prava djeteta, roditelja i obitelji te mogu značajno unaprijediti koordinaciju usluga što može rezultirati pravovremenim: informiranjem, reguliranjem prava, upućivanjem i planiranjem potrebnih aktivnosti iz spektra rane intervencije.

-Medicinska sestra: ima ulogu skrbi i zdravstvene prevencije te informiranje o zdravstvenim pitanjima.

U procesu koncipiranja i provođenja programa rane intervencije članovi obitelji trebaju biti punopravni članovi tima. Važno je naglasiti da je tim za provedbu rane intervencije fleksibilno formiran, ne sastoji se uvijek od svih gore navedenih stručnjaka nego se formira na osnovi potreba djeteta.

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.

AUDIO