Novosti

U sklopu projekta ” Na leđima konja ” kupljena je nova didaktička oprema. Nabava opreme sufinancirana je sredstvima Europske unije iz ESF.