Partneri

Centar za odgoj i obrazovanje “Šubičevac”

Grad Šibenik

Udruga “Aurora”

Roman obitelj Centar za rehabilitaciju.

HSIPK (HRVATSKI SAVEZ ZA INTERVENCIJU POMOĆU KONJA)

Pegaz Rijeka Udruga za terapiju i aktivnost pomoću konja

Konjički Klub Eohippus

Udruga mladih “Mladi u EU”

Medicinska škola Šibenik