Pravila ponašanja u radu s konjima 01.12.2020.

Kako ne bismo zaboravili do sada naučeno, ponoviti ćemo neka od pravila ponašanja koja bi trebao znati svaki jahač i ljubitelj konja.

 

Etička pravila za prijatelje konja 04.12.2020.

Jahanje je jedini sport gdje je živo biće (konj) čovjekov “rekvizit”. Iz tog razloga potrebno je poštovati neka pravila i uvijek upozoravati druge ukoliko ih ne poštuju.

 

Konj i jahač 07.12.2020.

Važnost poznavanja ponašanja konja i njihovog načina kretanja u prirodi.

Jahač mora pokušati vidjeti stvari iz perspektive konja i naučiti njegov jezik, kako bi svoje zahtjeve konju bez prisile učinio razumljivima i lakše prihvatljivima.

Koje dvije važne stvari jahač mora uvijek znati? 

 

Boje konja 10.12.2020.

Konji mogu biti raznih boja. Dok većina konja ima istu boju cijeloga života, neki mijenjaju boju koju su dobili na rođenju, kao na primjer sivci koji se rađaju crni, a vremenom im dlaka svijetli i postaje bijela. Najčešće boje su vranac, sivac, palomino, dorat, alat, kulaš, šarac.

VRANAC – crni konj, crni rep i griva.
SIVAC, ZELENKO – bijeli ili sivi konj sa manjim ili većim sivim pečatima.
KULAŠ – konj žute dlake sa crnom grivom i crnim repom.
PALOMINO (ili IZABEL) – smeđi konj kojem su griva i rep svijetliji od dlake.
DORAT – smeđi konj sa crnom grivom i crnim repom.
ŠARAC – osnovna boja dlake je bijela sa poljima smeđe, crne ili žute boje.
ALAT – ili RIĐAN konj crvenkaste boje kojem su griva i rep u istom tonu kao dlaka.
ALBINO – Albino konji imaju svijetlu ružičastu boju kože, bijelu dlaku, grivu i rep i često svijetlo plave oči.

Njega konja 14.12.2020.

Svakodnevno njegovanje konja važno je za čistoću, cirkulaciju u koži i potkožnom tkivu, a i poboljšava disanje kože. Timarenje nije samo čišćenje, nego i poboljšavanje općega zdravlja konja i njegove radne sposobnosti.

1. Najprije grubo očistiti gumenom ili plastičnom četkom (ježem). Te četke treba upotrijebiti samo na dijelovima tijela gdje su mišići.

2. Nastaviti čistiti mekom četkom. Nakon svakog ili svakog drugog poteza mekom četkom preko konja, četku očistiti češagijom.

3. Četkom dužih dlaka očešljati grivu. Prljav rep čistimo samo rukom, pazeći da ne otpada dlaka. Jednoj dlaci u repu trebaju i do tri godine da izraste do potpune dužine!

4. Svakodnevno poslije jahanja kopita treba oprati vodom. Najmanje jednom na tjedan treba kopita namazati uljem ili mašću. Treba pričekati da se kopita osuše i uvijek premazivati odozgo prema dolje, kako se ne bi oštetio pravilan rast kopita.

5. Vlažnom spužvom očistiti oči i nozdrve. Zatim suhom krpom obrisati glavu i cijelo tijelo kako bi se uklonila i najsitnija prljavština.

Pronađi što više pogrešaka na slici 17.12.2020.

Zatvaraj vrata od boksa! Slobodan konj može biti opasan za sebe i za ljude koje se nalaze u staji. U boks ili na vezište ulazi samo ako je to potrebno. I najstrpljivijem konju možeš dosaditi.

Alat u staji mora uvijek biti smješten na sigurnome mjestu, obješen i sa šiljcima okrenutima prema zidu.

Konju je dom njegova staja. Konji vole mir i tišinu. Njihov je sluh osjetljiviji od našega, pa treba izbjegavati trčanje u staji, a mala djeca u staji mogu biti samo u prisutnosti odraslih osoba.

Pse treba uvijek držati na povocu.

Disciplina i red najvažniji su čimbenici sigurne staje.

Pušenje je zabranjeno, i ispred staje i u staji.

Veliki nakit, sandale, a posebice walkman koji oduzima pažnju, ne pripadaju u staju.

Oznake konja 21.12.2020.

Konje možemo razlikovati i po njihovim oznakama na glavi ili na nogama.

Konji i poniji 23.12.2020.

U prirodi konji žive u velikim obiteljima. Svakoj skupini pripada nekoliko konja – mama i njihovih konja – djece. Ženke konja zovemo kobilama i njihove mladunce ždrjebad. Naravno, konjskoj obitelji pripada i otac – pastuh.

Najvažnija razlika između konja i ponija je u veličini: konji imaju visinu hrpta veću od 148 cm, dok su poniji niži. Osim toga konje dijelimo na hladnokrvnjake, toplokrvnjake i punokrvnjake.

Oprema za konje 04.01.2021.

Dok su ljudi usavršavali tehnike jahanja i upoznavali sposobnosti konja, došli su do ideje da sve to na neki način olakšaju. Tako je nastala oprema za jahanje za konja. Razlikujemo osnovnu i dodatnu opremu za jahanje, osnovna oprema je opisana u tekstu.

Pregled konja 13.01.2021.

Da bi se na vrijeme primijetili znaci bolesti neophodan je i svakodnevni pregled konja od strane jahača kao i od strane osobe koja vodi brigu o konjima. Ukoliko postoji sumnja da je konj bolestan ili povrijeđen potrebno je odmah zvati veterinara.  

Sadržaj stranice objavljen je u sklopu projekta “Na leđima konja” koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je uključiti 20 korisnika ciljane skupine u športski program i aktivnosti projekta. Sudjelovanjem u aktivnostima pomoću konja projekta „Na leđima konja“ kojeg provodi Udruga „Konjički klub Kolan“ korisnici će unapređivati koordinaciju svojih potreba, stjecati fleksibilnost i elastičnost, jačati snagu svih grupnih mišića, učiti slušati i pratiti trenera, dobiti radne navike, samopoštovanje, sigurnost i vjeru u sebe, razvijati socijalnu interakciju sa drugima, težiti ostvarenju postavljenih zadataka, napredovati u elementarnoj spretnosti i vještinama, jačati otpornost svojeg tijela i naučiti zdravije živjeti.

Sadržaj stranice namijenjen je našim korisnicima projekta radi ostvarenja kontinuiteta pružanja usluge, ali i kontinuiteta korisnika u praćenju lekcija za vrijeme trajanja epidemioloških mjera. Sadržaj je također namijenjen i svim ostalim jahačima i ljubiteljima konja i konjičkog sporta.

 

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Konjičkog kluba Kolan.