Naziv projekta: Društvenim poduzetništvom do razvoja zajednice

Nositelj projekta: „Konjički klub Kolan“ – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja

Područje provedbe: Šibensko – kninska županija

Trajanje projekta: 17.09.2020. – 17.03.2023.

Vrijednost projekta: 1.173.200,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji sufinancira EU iz ESF: 997.220,00 HRK

www.strukturnifondovi.hr     www.esf.hr

Kratki opis i cilj projekta : Projekt “Društvenim poduzetništvom do razvoja zajednice“ provodi se na području Šibensko- kninske županije( Grad Šibenik i Grad Knin) u trajanju od 30 mjeseci s ciljem stvaranja preduvjeta za održivi razvoj socijalnih usluga i za obavljanje društveno odgovorne gospodarske djelatnosti jačanjem kapaciteta Udruge i unapređenjem znanja i vještina zaposlenika i nezaposlenih članova za obavljanje društveno-poduzetničkih aktivnosti.

 Aktivnosti projekta:

 • Izrađen poslovni plan
 • Održana jedna radionica za četiri osobe na temu društveno odgovornog poslovanja i društvenog poduzetništva „ Poduzetnici novog doba“
 • Održano jedno studijsko putovanje za dvije osobe u državu članicu EU s ciljem dodatnog usavršavanja kapaciteta dvije osobe iz Udruge
 • Nabavljena oprema potrebna za rad i provedbu aktivnosti( razna igrala, oprema za uređenje vanjskog prostora, sitni potrošni alat, traktorska kosilica)
 • Izrađena podstranica na službenoj web stranici- objavljeno 12 medijskih objava
 • Izrađeno 200 komada promotivnih materijala u svrhu promidžbe usluge proizvedene u sklopu projekta
 • Pružena besplatna usluga terapijskog jahanja socijalno osjetljivim skupinama s područja Šibensko-kninske županije jednom tjedno kroz 18 mjeseci
 • Održana 2 predavanja pod nazivom „ Društveno poduzetništvo“ za 40 osoba
 • Održane 2 radionice pod nazivom „Postani društveni poduzetnik“ za 20 osoba
 • Provedena info kampanja o društvenom poduzetništvu kroz 9 info pultova
 • Projektni tim sudjelovao na minimalno 2 aktivnosti (konferencija, seminar ili predavanje) koje su relevantne za društveno poduzetništvo u RH.0
 • Tiskano i distribuirano 200 letaka s tematikom društvenog poduzetništva
 • Održana početna i završna konferencija
 • Izrađen i distribuiran 451 komad promotivnog materijala (plakati, letci, roll-up baner i slično.)Izrađen video uradak s rezultatima projekta
 • Izvršeno upravljanje projektom i administracijom.

Objave

Projektni tim sudjelovao na predavanju o društvenom poduzetništvu

Projektni tim sudjelovao na predavanju o društvenom poduzetništvu

21.02.2022. od 10 do 13 sati projektni tim projekta "Društvenim poduzetništvom do razvoja zajednice" (U.P.02.3.1.03.0013) sudjelovao je na predavanju relevantnom za društveno poduzetništvo u RH. Predavanje je organizirala Udruga mladih „Mladi u EU“ u Šibeniku. Cilj...