Naziv projekta:

Zajedno smo sigurniji

Cilj projekta:

Projektom „Zajedno smo sigurniji“ u trajanju od 18 mjeseci ostvarit će se zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine na period od 12 mjeseci, koje će pružati usluge potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama (krajnjim korisnicima) s područja grada Šibenika i okolnih mjesta. Provođenjem osposobljavanja žena pripadnica ciljane skupine povećat će se njihova konkurentnost na tržištu rada što će olakšati proces pronalaska zaposlenja po završetku projekta.

Nositelj projekta: Konjički klub Kolan

Područje provedbe projekta: Grad Šibenik i okolna mjesta

Trajanje projekta: 18 mjeseci (05.01.2021. – 05.07.2022.)

Vrijednost projekta: 650.061,86  HRK

Iznos EU potpore: 650.061,86  HRK

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Aktivnosti projekta:

  • Zaposleno 7 pripadnica ciljane skupine
  • Pružena usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
  • Obrazovano/osposobljeno 7 pripadnica ciljane skupine uključene u projekt
  • Održana početna i završna konferencija projekta
  • Izrađen roll-up banner za potrebe vidljivosti projekta
  • Izrađeno i distribuirano 300 letaka u svrhu informiranja šite javnosti i povećanja vidljivosti projekta
  • Izrađeno i distribuirano 50 plakata za potrebe informiranja i vidljivosti projekta
  • Izrađeno i distribuirano 100 brošura za potrebe širenja rezultata projekta