Tečajevi rekreativnog jahanja

Tečaj jahanja obuhvaća 20 termina u trajanju od 45 minuta 1 – 2 puta tjedno. Tečaj se odvija u ograđenom jahalištu. Sudjelovat mogu djeca od 8 godina i odrasle osobe. Tečaj je namjenjen polaznicima bez prethodnog znanja o konjima i jahanju. Početni sati su na lonži, a do kraja tečaja polaznik samostalno upravlja konjem u hodu i kasu. Polaznik stječe znanje pravilnog ophođenja sa konjem, timarenja konja i sedlanja. Isto tako prolazi i osnove vođenja konja i rada na lonži. Polaznik uči držati pravilan stav i ravnotežu na konju.