U sklopu projekta „RIDE ON“ 19. prosinca 2023. održana je završna konferencija projekta. Svrha konferencije bila je predstaviti rezultate i aktivnosti projekta financiranog od strane Europske unije i Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Provedba projekta trajala je od 01.01.2023. do 31.12.2023. Projekt „Ride on“ provodio se na području Šibensko-kninske županije. Sama svrha projekta bila je provođenje socijalnih usluga aktivnosti terapijskog jahanja usmjerenih na rehabilitaciju i jačanje zdravlja i opće kvalitete života djece i mladih osoba s invaliditetom. Inicijatori projekta bili su mladi volonteri koji su organizirali aktivnosti poput predavanja usko vezanih na temu terapijskog jahanja, te info kampanju pod nazivom „Na leđima konja“, koja je za cilj imala informirati širu javnost o projektu i projektnim aktivnostima. Predavanja obuhvatila su teme iz područja terapija i aktivnosti pomoću konja, volonterstva, održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja kroz primjer Konjičkog kluba Kolan. Putem info kampanje provodili su se i info pultovi na različitim lokacijama Šibensko-kninske županije.

Uspostavom i provedbom usluge terapijskog jahanja za djecu i mlade doprinijeli su razvoju izvaninstitucionalnih usluga koje za cilj imaju poboljšanje zdravlja i opće kvalitete života socijalno osjetljivih skupina kao i članova njihovih obitelji.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Konjičkog kluba Kolan. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.