Podrška za ljepši dan

Projektom “Podrška za ljepši dan” predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak i obične svakodnevne zadatke. Usluga će biti pružena za 4 osobe s invaliditetom, a sve temeljem prethodno provedene stručne procjene njihovih potreba.

Nositelj projekta:

Udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja – Konjički klub Kolan

Područje provedbe projekta:

Šibensko – kninska županija

Trajanje projekta:

08.01.2020. – 08.07.2022.

Vrijednost projekta:

1.582.593,82

Iznos bespovratnih sredstava koji sufinancira EU iz ESF u kunama:

1.582.593,82 kn