Konji mogu biti raznih boja. Dok većina konja ima istu boju cijeloga života, neki mijenjaju boju koju su dobili na rođenju, kao na primjer sivci koji se rađaju crni, a vremenom im dlaka svijetli i postaje bijela. Najčešće boje su vranac, sivac, palomino, dorat, alat, kulaš, šarac.

VRANAC – crni konj, crni rep i griva.
SIVAC, ZELENKO – bijeli ili sivi konj sa manjim ili većim sivim pečatima.
KULAŠ – konj žute dlake sa crnom grivom i crnim repom.
PALOMINO (ili IZABEL) – smeđi konj kojem su griva i rep svijetliji od dlake.
DORAT – smeđi konj sa crnom grivom i crnim repom.
ŠARAC – osnovna boja dlake je bijela sa poljima smeđe, crne ili žute boje.
ALAT – ili RIĐAN konj crvenkaste boje kojem su griva i rep u istom tonu kao dlaka.
ALBINO – Albino konji imaju svijetlu ružičastu boju kože, bijelu dlaku, grivu i rep i često svijetlo plave oči.