Konjički klub Kolan provodi trogodišnji terapijski program „START“ financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Partneri na projektu su Udruga mladih „Mladi u EU“ i Centar za odgoj i obrazovanje „Šubićevac.“.

U program će se uključiti 30 djece i mladih s teškoćama u razvoju.

Jedan od ciljeva ovog programa je i upoznavanje mladih invalida i njihovih roditelja s njihovim pravima jer u čestim slučajevima ona njima nisu u potpunosti poznata. Mnoga od tih prava ovise o mnogo detalja, a posebice o pravnom statusu pojedine osobe s invaliditetom, o stupnju i vrsti invalidnosti, imovinskom stanju ili prihodima, mjestu gdje se živi, kao i o tome radi li se samo o tjelesnom invalidu ili o invalidu rada. Za pojedinosti oko pojedinoga prava ili povlastice savjetujemo da se zatraži pomoć stručnjaka, koji će uvidom u pojedini specijalni zakonski propis moći uputiti na postupak ostvarenja nekoga od nabrojenih prava ili povlastice.

U nastavku je informativni pregled nekih prava osoba s invaliditetom koja se mogu ostvarivati u svojstvu tjelesnog invalida ili u svojstvu invalida rada, ako se ispunjavaju posebni uvjeti propisani za ostvarivanje pojedinoga prava ili povlastice.

 • Popusti za korištenje telefona: 50% popusta u cijeni pretplate i 20 besplatnih minuta odnosno 100 besplatnih impulsa mjesečno;
 • Oslobođenje od RTV pretplate: 50% do 100%;
 • Povlastice u gradskome i lokalnom prometu: besplatan prijevoz tramvajima, autobusima i uspinjačom ZET-a u Zagrebu i prigradskom željeznicom;
 • Plaćanje umanjene članarine Hrvatskome autoklubu;
 • Naknada za tjelesno oštećenje od najmanje 30%, ali samo ako je nastalo kao posljedica nesreće na poslu ili profesionalne bolesti;
 • Računanje mirovinskog staža s povećanim trajanjem ( tzv. »beneficirani staž«) i smanjivanje starosne granice propisane za stjecanje prava na starosnu mirovinu;
 • Oslobođenje od participacije kod korištenja zdravstvene zaštite;
 • Pravo na ortopedska i druga pomagala i pravo na popravak pomagala i rezervne dijelove;
 • Pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući;
 • Pomoć za uzdržavanje putem socijalne skrbi;
 • Pomoć za podmirenje troškova stanovanja;
 • Jednokratna pomoć za slučajeve rođenja, bolesti ili smrti, elementarnih nepogoda i sl.;
 • Pravo na osobnu invalidninu putem socijalne skrbi;
 • Pravo na doplatak za pomoć i njegu putem socijalne skrbi;
 • Pravo roditelja na poseban dopust do sedme godine života invalidnog djeteta, a nakon toga pravo na rad samo s pola radnog vremena i zaštita od otkaza za vrijeme korištenja tih prava;
 • Pravo na dvostruko povećanu otpremninu u slučaju kada je invalidnost ili bolest nastala kao posljedica ozljede na radu ili zbog profesionalne bolesti a radnika poslodavac nakon liječenja ne vrati na rad;
 • Pravo na doplatak za invalidnu djecu s težim oštećenjima zdravlja neovisno o visini ukupnog mjesečnog dohotka po članu kućanstva;
 • Pojačana zaštita od otkaza invalidu rada;
 • Oslobođenja od carine, poreza na promet pri uvozu i kupnji osobnog automobila;
 • Oslobođenje od godišnje naknade za ceste kod registracije automobila;
 • Oslobođenje pri plaćanju cestarine, mostarine i tunelarine;
 • Oslobođenje plaćanja godišnjega poreza za osobni automobil;
 • Pravo na dobivanje posebnog znaka pristupačnosti i oznake za vozilo radi parkiranja vozila na mjestima rezerviranim za invalide;
 • Popust za putovanja željeznicom i brodom;
 • Popust pri obračunavanju poreza na dohodak kao pravo na povećani osobni odbitak;
 • Oslobođenje od obveze plaćanja boravišne pristojbe;
 • Oslobođenja od javnobilježničkih, upravnih i sudskih pristojbi;
 • Pravo na prijevoz po pozivu sa specijalno prilagođenim vozilima ZET-a u Gradu Zagrebu i Rijeci;
 • Oslobođenje od plaćanja vodne naknade;
 • Besplatni posjeti nekim kazalištima i športskim priredbama u Gradu Zagrebu;
 • Pravo na popust pri otkupu stana.

Prava osoba s invaliditetom

by Petar Grubišin