Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju mogu ostvariti niz poticaja koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Poticaji pri zapošljavanju uključuju sljedeće mjere:

  • Subvenciju plaće
  • Sufinanciranje troškova obrazovanja
  • Sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada
  • Sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada
  • Naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
  • Sufinanciranje troškova stručne podrške
  • Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom
  • Potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM  informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom