Studenti s invaliditetom su svi studenti koji zbog bolesti ili oštećenja imaju teškoća u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti. Rezultati različitih istraživanja pokazuju da studenti s invaliditetom koji upisuju sveučilište intrinzično motivirani željom za usvajanjem znanja i vještina iz područja koja su predmet njihovog interesa pokazuju veću akademsku snalažljivost i samoučinkovitost za razliku od studenata s invaliditetom koji upisuju fakultet motivirani vanjskim razlozima poput dobivanja boljeg posla ili ispunjavanja roditeljskih očekivanja.

Zakonska regulativa prava na obrazovanje zastupljena je u svim relevantnim zakonskim okvirima Republike Hrvatske. Ustav Republike Hrvatske i na temelju njega doneseni Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, koji sadrže velik dio međunarodno propisanih standarda iz područja prava na obrazovanje, uključila su sva načela prava na obrazovanje za sve pa tako i visoko obrazovanje.

Brojni pokazatelji ukazuju da je akademsko okruženje na većini učilišta još uvijek prepreka kvalitetnom uključivanju studenata s invaliditetom u visoko obrazovanje u Hrvatskoj. Podaci na temelju provedenih anketa i istraživanja pokazali su da na velikom broju učilišta prepreke studentima s invaliditetom predstavljaju arhitektonske barijere, nedostupnost tehničke podrške, nepripremljenost nastavnog i nenastavnog osoblja za rad sa studentima s invaliditetom, nedostatak službi podrške, nedostatak financijskih sredstava u cilju podizanja kvalitete akademskog okruženja. Ujedno, analiza stanja i potreba za osiguravanjem pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u sklopu Prijedloga osiguravanja minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja ističe da pored primjera dobre prakse, na nekim visokim učilištima postoje još uvijek izražene prepreke od nedostatnosti informacija, neprilagođenosti nastavnog procesa potrebama studenata s invaliditetom, nedostatka sustavne podrške do nedostatka asistenata. Iako postoje uredi za studente s invaliditetom i koordinatori za studente s invaliditetom, na nekim visokim učilištima još uvijek te službe nemaju odgovarajuće resurse za rad.

Brojke studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju su nažalost još uvijek niske, statistika pokazuje da među osobama s invaliditetom čak više od 66 posto ima samo završenu osnovnu školu dok 6,6 posto osoba ima visoku ili višu stručnu spremu. Tu situaciju treba poboljšati i u kontekstu određenih zakonodavnih promjena i u kontekstu osnaživanja ureda za studente s invaliditetom koji postoje na svim sveučilištima u Hrvatskoj.

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.


Audio