Osobe s invaliditetom ranjiva su skupina, koja ima specifične potrebe uvjetovane životnim prilikama. Prema zadnjim podacima HZJZ u RH ima 511 281 osoba s invaliditetom (to je 12.4% ukupnog stanovništva). Od toga broja je 217 578 u radno aktivnoj dobi (od 20 do 64 godina starosti), što iznosi 42% od ukupnog broja osoba s invaliditetom.

Na području Šibensko – kninske županije živi 10 251 osoba s invaliditetom.

Oko 58% osoba s invaliditetom koje ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi, imaju potrebu za pomoći i njegom u punom opsegu.

Kada se planiraju politike i strategije za promicanje pozitivnih stavova prema osobama s invaliditetom, moraju se razumjeti čimbenici koji utječu na stvaranje stavova i njihove promjene kroz vrijeme. Također, potrebno je identificirati značajne osobe u zajednici koje mogu biti nositelji pozitivne promjene kako bi im se mogla pružiti podrška i resursi koji bi potpomogli takve promjene.

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM  informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.

Podaci o osobama s invaliditetom i planiranje politika za njih