Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvote, odnosno zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom koje je poslodavac dužan zaposliti izračunava se po stopi od tri posto od ukupnog broja zaposlenih.

Poslodavci mogu kvotu ispuniti i na zamjenski način:

  • primanjem na praksu učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom
  • primanjem na praksu rehabilitanata u sklopu profesionalne rehabilitacije
  • sklapanjem ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom
  • primanjem osoba s invaliditetom na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava
  • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama, kao i s trgovačkim društvima, zadrugama i udrugama u kojima više od polovice radnika čine osobe s invaliditetom
  • stipendiranjem redovnog školovanja osoba s invaliditetom.

Poslodavci koji ne ispune kvotu niti zapošljavanjem osoba s invaliditetom niti na zamjenski način, u obvezi su plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada iznosi 20 posto minimalne plaće, mjesečno, za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac bio dužan zaposliti.

Od 1. travnja 2020. godine, poslodavci u radno intenzivnim industrijama trajno su oslobođeni kvotne obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom, a samim time i obveze plaćanja novčane naknade.

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM  informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac