Zakonom o socijalnoj skrbi uređuje se ostvarivanje prava osiguranika na osobnu invalidninu. Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi 1.500,00 kuna mjesečno (300% osnovice a osnovica je 500,00 kn), dok se za osobu koja ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje kao razlika između navedenog iznosa i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U prihod se ne uračunava: plaća, autorski honorar, zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja koja je ostvarena na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine za 40 godina mirovinskog staža, novčana sredstva korisnika zajamčene minimalne naknade koji sudjeluje u radovima za opće dobro ostvarena po osnovi zaposlenja u javnom radu, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima, stipendija za školovanje učenika ili studenata dok traje redovito školovanje ili studiranje i doplatak za djecu.

Pravo na osobnu invalidninu se ne može priznati:

  1. Osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi
  2. Osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu
  3. Osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
  4. Djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima
  5. Osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.

Konjički klub Kolan provodi trogodišnji terapijski program „START“ financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Partneri na projektu su Udruga mladih „Mladi u EU“ i Centar za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“.