Osobe s invaliditetom danas se ubrajaju u najbrojniju marginaliziranu skupinu društva. Invaliditet je razvojni proces koji nastaje međudjelovanjem osoba s invaliditetom i prepreka koje proizlaze iz okoline, a koje onemogućuju njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu. Okretanjem od medicinskog pristupa invaliditetu, kada se smatralo da je osoba s invaliditetom problem koji stručnjaci moraju riješiti, prema socijalnom modelu gdje je problem u društvu koje se treba prilagoditi osobama s invaliditetom i učiniti ih punopravnim članovima zajednice, pokreće se i sustavnije zalaganje za prava osoba s invaliditetom.

Kroz život smo naučili da većina stvari je lakša uz podršku. Podrška može biti u neformalnom obliku, možemo ju dobiti iz svoje neposredne okoline, od roditelja, bake i djeda i ostale šire rodbine, od prijatelja, susjeda i sl. Neku društvenu aktivnost nazivamo socijalnom podrškom ako primatelj tu aktivnost doživljava kao jačanje osjećaja vlastite vrijednosti ili ako uključuje pružanje instrumentalne ili emocionalne pomoći u svladavanju stresa. Socijalna podrška doprinosi dobrobiti primatelja, formalno i neformalno, djelujući kao činitelj zaštite od akutnog i kroničnog stresa. No, nemaju svi dobro razvijenu mrežu podrške, također ni prirodne mreže podrške ne osiguravaju uvijek sve potrebno. Posebno za neke ranjive skupine kojima je za svakodnevno funkcioniranje potrebno puno više od socijalne podrške obitelji i prijatelja, kojima je potrebna i formalna pomoć.

Formalni izvori podrške uključuju različite oblike pomoći u novcu ili u naravi od države i drugih institucija. Čim je nešto formalno možemo zaključiti da je za njezino dobivanje potreban puno veći trud od dobivanja neformalne podrške, da ju je potrebno tražiti i ispuniti određene uvjete za njezino dobivanje. Osobe s invaliditetom su osobe sa svim svojim prednostima i nedostatcima, kao i svatko od nas. Svaka osoba doprinosi društvu. Svatko ima nešto za dati i s nečime obogatiti zajednicu, a mi kao zajednica mnogo gubimo ne radeći sve u svojoj moći kako bi olakšali svakodnevni život osobama s invaliditetom. Svaka država, pa tako i naša ima zakone i propise koji se provode i nastoji se njima poboljšati kvalitetu života osobama s invaliditetom, no tu se nameće pitanje u kojoj mjeri su zakoni korisni i održivi onima kojima su namijenjeni.

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.

AUDIO