Novosti

Stav mladih prema osoba s tjelesnim invaliditetom

Mnoga djeca odrastaju s izrazitom odbojnošću prema svim tjelesnim anomalijama, pa ako se iznenada moraju suočiti s takvom pojavom, bilo u djetinjstvu ili u odrasloj dobi, ne mogu se nositi s tom situacijom. Dakako, ljudi se ne rađaju kao tolerantni ili netolerantni,...

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Iznos doplatka za pomoć i njegu može se priznati u punom iznosu od 600 kuna ili smanjenom iznosu od 420 kuna. Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom kojoj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u...

Studenti s invaliditetom

Studenti s invaliditetom su svi studenti koji zbog bolesti ili oštećenja imaju teškoća u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti. Rezultati različitih istraživanja pokazuju da studenti s invaliditetom koji upisuju sveučilište intrinzično motivirani željom za...

Invaliditet u obitelji i podrška

Svaka obitelj je specifična i različita priča za sebe. Isto tako svaka osoba s invaliditetom se prilično razlikuje jedna od druge. Kako će se obitelj nositi s poremećajem svakodnevnice ukoliko do nje dođe zbog dugotrajne bolesti ili neke teške bolesti člana obitelji...

Zapošljavanje osoba s invaliditetom u RH

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju te otvaranjem tržišta rada hrvatski gospodarski sustav postepeno se oporavlja. Podatci o nezaposlenosti još uvijek su daleko od zadovoljavajućih, pogotovo kad su u pitanju osobe s invaliditetom. Konvencija Ujedinjenih naroda...

Sport i unaprjeđenje kvalitete života kod osoba s invaliditetom

Invaliditet predstavlja važan medicinski, socijalni i politički problem koji pokazuje tendenciju povećanja. Kvaliteta života kao višedimenzionalni koncept, područje je interesa različitih znanstvenih disciplina. Povezivanje pojma zdravlja i funkcioniranja s kvalitetom...

Pojam invaliditeta i osoba s invaliditetom

Invaliditet predstavlja razvojni proces koji nastaje kao rezultat međudjelovanja osoba s invaliditetom i prepreka koje proizlaze iz okoline, a koje onemogućuju njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu. Osoba s invaliditetom je svaka osoba koja ima dugotrajna...

Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška pruža se djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja i drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb. Psihosocijalna podrška je socijalna usluga...

Zaštitne i integrativne radionice

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom predviđeno je osnivanje zaštitnih radionica. Zaštitna radionica je ustanova ili trgovačko društvo koje osigurava zaštitna radna mjesta za osobe s invaliditetom za koje je nalazom i...

Europska strategija za osobe s invaliditetom

Osobe s invaliditetom imaju pravo sudjelovati u svim sferama života isto kao i svi drugi. Kako bi se osiguralo njihovo potpuno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima u EU i šire, donesena je Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje od...