Konjički klub Kolan – Udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja osnovan je 2012. godine kao neprofitna organizacija u cilju promicanja, razvitka i unapređenja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje aktivnosti i terapije pomoću konja kao metode rehabilitacije, edukacije i rekreacije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju ili drugim psiho-fizičkim problemima ili poremećajem u ponašanju te za osobe s invaliditetom te razvijanju socijalne svijesti i stručnosti svojih članova.

KK Kolan djeluje na OPG-u Oliver Živković u Dubravi kraj Šibenika samo 5 km od samog centra grada Šibenika.  Osim konja na OPG-u možete vidjeti još i magarce, ponije, kunce, kokoši, patke i dr. domaće životinje.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom udruga obavlja i druge djelatnosti kojima se financira provođenje terapija pomoću konja. Korištenjem naših usluga potpomažete razvoj terapijskog jahanja u Šibeniku.

 

 

Novosti

Održan treći info pult

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja održala je Info pult na Trgu Pavla Šubića I 31.05.2021  putem kojeg će informirati građane o društvenom poduzetništvu Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta “Društvenim poduzetništvom do razvoja...

Održan info pult u sklopu projekta Na leđima konja

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja 27.05.2021. održala je Info pult u sklopu Info kampanje “Šport za sve”  putem kojega su informirali građane o važnosti športa te o pružanju športskog programa u sklopu projekta. U vremenu od 09:00...

Poziv na info pult

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja 27.05.2021.  održati će Info pult na ispred Narančaste zgrade, na adresi Prilaz tvornici 41, putem kojeg će informirati građane o važnosti športa te pružanju športskog programa u sklopu projekta. Ova...

Nabavljena interaktivna ploča u sklopu projekta

U sklopu projekta “Na leđima konja” u sklopu pružanja usluge športskog programa nabavljena je interaktivna ploča kako bismo našim korisnicima, sadašnjim i novim omogućili lakše snalaženje na imanju Kluba. Navedena ploča postavljena je na samom ulazu u Klub te na sebi...

    Sponzori i donatori

 

                   


                                                              

 

 


Sponzori terapijskog programa 2018.

Građevinski projekt d.o.o. – Bulat centar d.o.o. – Sarađen d.o.o. – Ambo Dion d.o.o. – Tec gradnja d.o.o. – Arx d.o.o. – Adri.kon.d.o.o.