Konjički klub Kolan provodi projekt „Kasom do kondicije“ koji sufinancira Ministarstvo turizma i sporta. Ovim projektom nastojimo u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika s posebnim naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju koja nisu u dovoljnom broju uključena u sportske aktivnosti na području Šibensko-kninske županije.

Na području Šibensko-kninske županije nisu u dovoljnoj mjeri razvijene i nisu svim osobama s invaliditetom te djeci s teškoćama u razvoju dostupne sportske aktivnosti i sadržaji. Ovim projektom nastoji se povećati socijalnu uključenost osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju sa područja Šibensko-kninske županije, a kroz sudjelovanje u besplatnim športskim sadržajima. Kako bi odgovorili na navedeni problem glavna aktivnost projekta je sportsko-rekreativni i razvojno-kreativni program koji pruža raznolikost za kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Provedbom info kampanje pod nazivom ”Sport za sve” utjecat će se na promociju sporta među građanima sa posebnim naglaskom važnosti sportskih aktivnosti namijenjenih osobama s invaliditetom. U sklopu info kampanje tokom projekta održat će se 3 info pulta na 3 različite lokacije.

U sklopu projekta organizirat će se i dvije radionice pod nazivom „Fair Play u sportu i životu“ s ciljem suzbijanja nasilja među općom dječjom populacijom, a s naglaskom na programe u koje su uključena djeca s teškoćama u razvoju. Kako bismo postigli primarni cilj, provobitno ćemo osvijestiti neprihvatljivo ponašanje i nasilje te tako djelovati na podizanju svijesti o nasilju među djecom i mladima u javnosti i među ciljanim korisnicima. Unutar projekta vršit će se prevencija vršnjačkog nasilja među djecom kroz edukacije i iskustveno učenje te sportske aktivnosti. Razvijati ćemo vještine nenasilne komunikacije, mirotvorstva i nenasilnih metoda rješavanja sukoba među ciljanom skupinom. Koristit ćemo sportsku terminologiju i razvijati timski duh. Učimo kako iskazivati emocije bez destruktivnih i agresivnih ponašanja te kako prihvatit poraz i osobne pogreške te nosit se s emocijama tuge, razočaranja, ljutnje na konstruktivan način.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Konjičkog kluba Kolan.