Poznato je da Društvena poduzeća osim ekonomske koristi, stvaraju i dodanu društvenu vrijednost (zapošljavanje, pružanje socijalnih usluga, razvoj ekološke održivosti) te su ona kao takva ključni sudionik i pokretač razvoja i unapređenja zajednice. Nažalost, postojeća istraživanja i dostupni podaci (prema OPULJP i Nacionalnoj strategiji razvoja društvenog poduzetništva) ukazuju kako društveno poduzetništvo u RH još uvijek nema sustavni okvir za poslovanje. Također OPULJP navodi kako Hrvatska, ima mali broj društvenih poduzeća, mali broj zaposlenih i neizvjesnu budućnost ovog vrijednog i važnog sektora. Prema podacima nacionalnih strateških dokumenata kao i Nacionalne strategije za razvoja društvenog može se zaključiti kako glavni problem i kočnicu razvoju društveno odgovornog poduzetništva predstavlja upravo nedostatak financijskog kapitala, ali i manjak poslovnih vještina društvenih poduzetnika te slaba javna vidljivost društvenog poduzetništva, kao i nedostatak svijesti o društvenom poduzetništvu kao poslovanju koje uz ekonomsku stvara i dodatnu društvenu vrijednost (zapošljavanje ranjivih skupina, pružanje socijalnih usluga, te poslovna i ekološka održivost).

Činjenica jest da razvoj društvenog poduzetništva može značajno doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva, posebice društvenoj kohezija, borbe protiv siromaštva, povećanom zapošljavanju, kreiranju novih proizvoda i usluga, konkurentnosti, očuvanju resursa, vrednovanju baštine i bioraznolikosti, te unapređenju kvalitete života kroz poslovanje za društvenu dobrobit.

Uspostavom i provedbom usluge terapijskog jahanja za djecu i mlade u sklopu projekta „RIDE ON“ doprinijet će se razvoju izvaninstitucionalnih usluga koje za cilj imaju poboljšanje zdravlja i opće kvalitete života socijalno osjetljivih skupina kao i članova njihovih obitelji. Projekt financira Agencija za mobilnost i programe EU.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Konjičkog kluba Kolan. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

AUDIO