Kretanjem konji izbacuju jahača iz ravnoteže. Kako jahač ne bi pao s konja svojim mišićima i stalnim prilagođavanjem položaja tijela mora održavati vlastitu ravnotežu. Konji su za 1 Celzijev stupanj topliji od čovjeka, a to uvelike pomaže opuštanju mišića. Dok fizioterapeut razgibava i radi na jednoj po jednoj mišićnoj skupini, na konju rade mišići cijelog tijela odjednom. Na konju se razvija i koordinacija pokreta.

Komunikacija s konjem ide preko sjedišta jahača i upotrebe vođica, što znači da je za dobiti određenu reakciju kod konja potreban kompleksan rad naših mišića, čime se poboljšava gruba i fina motorika. Uz to, konj reagira na svaki pokret i naše naredbe, te je potrebna dobra koordinacija pokreta da bi se dobila točno određena reakcija kod konja.

U jahanju se stimuliraju svi osjeti: njuh kroz miris konja, štale i sijena; taktilni kroz dodir konjskog tijela i dlake, te kožne konjske opreme; ravnoteža promjenama smjera, kretanjem i stajanjem; slušni zvukovima konja, pasa i mačaka koji žive na imanju; te vidni sustav koji služi za snalaženje u prostoru, a stimuliran je također svim sastavnicama na imanju.

Uspostavom i provedbom usluge terapijskog jahanja za djecu i mlade u sklopu projekta „RIDE ON“ doprinijet će se razvoju izvaninstitucionalnih usluga koje za cilj imaju poboljšanje zdravlja i opće kvalitete života socijalno osjetljivih skupina kao i članova njihovih obitelji. Projekt financira Agencija za mobilnost i programe EU.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Konjičkog kluba Kolan. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

AUDIO