Održana završna konferencija u sklopu projekta Na leđima konja

Nakon 36 mjeseci provedbe projekta „Na leđima konja“ održana je njegova završna konferencija. U suradnji sa Centrom za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ i Gradom Šibenikom kroz projekt je osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju sa područja Šibensko –...

ODRŽAN ČETVRTI INFO PULT

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja održala je četvrti info pult  u prostorijama kluba  5.09.2021  putem kojeg je informirala  građane o društvenom poduzetništvu. Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta “Društvenim...

Ostvarivanje prava na osobnu invalidninu

Zakonom o socijalnoj skrbi uređuje se ostvarivanje prava osiguranika na osobnu invalidninu. Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih...

Održan posljednji info pult u sklopu projekta

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja 27.08.2021. održala je Info pult u sklopu Info kampanje “Šport za sve”  putem kojega su informirali građane o važnosti športa te o pružanju športskog programa u sklopu projekta. U...