Nabavljena interaktivna ploča u sklopu projekta

U sklopu projekta “Na leđima konja” u sklopu pružanja usluge športskog programa nabavljena je interaktivna ploča kako bismo našim korisnicima, sadašnjim i novim omogućili lakše snalaženje na imanju Kluba. Navedena ploča postavljena je na samom ulazu u Klub te na sebi...

Planiranje politika za osobe s invaliditetom

Prema zadnjim podacima HZJZ u RH ima 511 281 osoba s invaliditetom (to je 12.4% ukupnog stanovništva). Od toga broja je 217 578 u radno aktivnoj dobi (od 20 do 64 godina starosti), što iznosi 42% od ukupnog broja osoba s invaliditetom. Na području Šibensko – kninske...

Osobe s invaliditetom – Kako im pomoći?

Razlozi nedovoljne uključenosti osoba s invaliditetom u život zajednice su najčešće povezani sa psihofizičkim mogućnostima same osobe. Stoga je potrebno pronalaziti načine osnaživanja i podrške osobama s invaliditetom kako bi prepoznavali vlastite potencijale i više...

Održan drugi info pult u sklopu projekta

Dana 16.03. 2021. održan je drugi Info pult o društvenom poduzetništvu na Trgu Dražena Petrovića. Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta “Društvenim poduzetništvom do razvoja zajednice” s ciljem stvaranja preduvjeta za održivi razvoj socijalnih usluga i za...