Nakon 36 mjeseci provedbe projekta „Na leđima konja“ održana je njegova završna konferencija. U suradnji sa Centrom za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ i Gradom Šibenikom kroz projekt je osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju sa područja Šibensko – kninske županije bilo omogućeno sudjelovanje u besplatnim športskim sadržajima.

Športske aktivnosti koje su se provodile pomoću konja odvijale su se jednom tjedno u trajanju od 2 sata. Također korisnici su sudjelovali u natjecanjima u sklopu kluba gdje su pokazali naučene i stečene vještine. Na taj način su bili uključeni u redovne aktivnosti kluba.

Cjelokupni program provodili su stručni članovi i trener sa višegodišnjim iskustvom u radu. Oni su također dobili priliku stručno se usavršiti kroz sudjelovanje na edukacijama čime smo omogućili pružanje što kvalitetnijih športskih programa svim našim korisnicima.

Kroz provedbu aktivnosti uvelike su pomagali i naši volonteri koji su kroz projekt doprinijeli sa preko 860 volonterskih sati. Vodili su brigu o konjima, redovito ih timarili i hranili.  Sudjelovali su u kreiranju i osmišljavanju aktivnosti. A uz pomoć pri organizaciji, njihovo sudjelovanje također je pozitivno utjecalo na korisnike, koji su se s njima opustili, razvijali socijalnu interakciju ali i lakše učili.

Kroz projekt također je nabavljeno službeno vozilo, čime je osiguran prijevoz korisnicima na aktivnosti športskih programa. A postavljen je i blok za pojahivanje, što je osiguralo pristupačnost športskim aktivnostima osobama s invaliditetom.

U projektu je sudjelovalo ukupno 27 korisnika ciljane skupine, a sudjelovanjem u aktivnostima unaprjeđivali su svoju koordinaciju, stjecali fleksibilnost, jačali snagu svih grupa mišića, učili slušati i pratiti trenera, stjecali radne navike, razvijali socijalnu interakciju sa drugima, napredovali u elementarnoj spretnosti i vještinama, ali i učili zdravije živjeti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.497.114,00 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85 %): 1.272.546,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, od 27. rujna 2018. do 26. rujna 2021.

Projekt se provodi u suradnji sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.