Konjički klub Kolan – Udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja osnovan je 2012. godine kao neprofitna organizacija u cilju promicanja, razvitka i unapređenja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje aktivnosti i terapije pomoću konja kao metode rehabilitacije, edukacije i rekreacije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju ili drugim psiho-fizičkim problemima ili poremećajem u ponašanju te za osobe s invaliditetom te razvijanju socijalne svijesti i stručnosti svojih članova.

KK Kolan djeluje na OPG-u Oliver Živković u Dubravi kraj Šibenika samo 5 km od samog centra grada Šibenika.  Osim konja na OPG-u možete vidjeti još i magarce, ponije, kunce, kokoši, patke i dr. domaće životinje.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom udruga obavlja i druge djelatnosti kojima se financira provođenje terapija pomoću konja. Korištenjem naših usluga potpomažete razvoj terapijskog jahanja u Šibeniku.

 

 

Novosti

Održana završna konferencija projekta “Ride on”

U sklopu projekta „RIDE ON“ 19. prosinca 2023. održana je završna konferencija projekta. Svrha konferencije bila je predstaviti rezultate i aktivnosti projekta financiranog od strane Europske unije i Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Provedba projekta...

Kako održati sigurnost programa

Svi volonteri uključeni u program terapijskog jahanja će proći kroz trening. Za volontiranje u našoj Udruzi nije potrebno nikakvo predznanje ni prijašnje iskustvo u radu sa osobama s invaliditetom i konjima. Stoga je od nepohodne važnosti educirati Vas za sve...

CILJEVI PROGRAMA TERAPIJA POMOĆU KONJA

1. Poboljšanje općeg zdravstvenog stanja osoba s invaliditetom: - smanjenje spazama (nevoljnih grčeva mišića) - povećanje mobilnosti (pokretljivosti) - povećanje izdržljivosti - poboljšanje cirkulacije, disanja i probave - smanjenje uzimanja lijekova protiv spazama i...

Održavanje i rad sa terapijskim konjem

Prva i osnovna potreba konja je pravilna prehrana. To obuhvaća dovoljno i redovito davanje potrebne količine kvalitetnog i pravilno skladištenog sijena. Zatim nadohranjivanje zrnatom hranom, također ovisno o radu i potrebama te veličini konja. To može biti zob,...

PROJEKT „KASOM DO KONDICIJE“

Konjički klub Kolan provodi projekt „Kasom do kondicije“ koji sufinancira Ministarstvo turizma i sporta. Ovim projektom nastojimo u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika s posebnim naglaskom na djecu s...

Psihološki, socijalni i edukacijski učinci terapija pomoću konja

Upravljanje velikom i snažnom životinjom dovodi do povećanja samopouzdanja kod djece i osoba sa i bez teškoća. Konj je mirna, poštena i plemenita životinja koja u svojoj biti nikome ne želi nanijeti zlo, te sam boravak kraj nje može dovesti do velikog zadovoljstva i...

    Sponzori i donatori

 

                   


                                                              

 

 


Sponzori terapijskog programa 2018.

Građevinski projekt d.o.o. – Bulat centar d.o.o. – Sarađen d.o.o. – Ambo Dion d.o.o. – Tec gradnja d.o.o. – Arx d.o.o. – Adri.kon.d.o.o.