Prva i osnovna potreba konja je pravilna prehrana. To obuhvaća dovoljno i redovito davanje potrebne količine kvalitetnog i pravilno skladištenog sijena. Zatim nadohranjivanje zrnatom hranom, također ovisno o radu i potrebama te veličini konja. To može biti zob, kukuruz ječam ili druga podobna zrnata hrana. Konju mora biti uvijek dostupna svježa i čista voda. Idealno bi bilo, ukoliko je moguće ali nije obavezno, da se konj na dnevnoj bazi drži na pašnjaku koji je provjeren za siguran boravak konja. Zatim je važna higijena konja da bi se spriječile različite bolesti ili oboljenja. Prostor u kojem konj boravi mora se redovito održavati i čistiti. Potrebno je i na dnevnoj bazi timariti konja i čistiti kopita. 3 do 4 puta godišnje konje treba čistiti od parazita. Potrebna je i redovita kontrola na leptospirozu i infekcioznu anemiju kopitara. Iduća važna stavka su kondicijski treninzi za konje i školovanje konja kroz pravilne treninge. Konj za terapije mora znati osnovnu dresuru, biti ujahan, te znati raditi na lonži. Mora naučiti pojahivanje sa bloka za pojahivanje, pravilno pojahivanje sa rampe, te pravilno sjahivanje. Za konja se preporuča pravilan i raznovrstan rad kako bi bio zdrav, u dobroj kondiciji i zadovoljan, te kako ne bi došlo do pregaranja konja tj. nemogućnosti konja da obavlja svoj dio posla. Preporučaju se: jahaći treninzi, tereni, tereni na ruku, rad na ruku, rad na slobodno, rad na lonži itd.

Uspostavom i provedbom usluge terapijskog jahanja za djecu i mlade u sklopu projekta „RIDE ON“ doprinijet će se razvoju izvaninstitucionalnih usluga koje za cilj imaju poboljšanje zdravlja i opće kvalitete života socijalno osjetljivih skupina kao i članova njihovih obitelji. Projekt sufinancira Europska unija.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Konjičkog kluba Kolan. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.