Pozivamo Vas na Početnu konferenciju u sklopu projekta ,,Na leđima konja” koja će se održati dana 30. studenog 2018. godine s početkom u 12:00 sati u Šibeniku, na adresi Poljana 6 u prostorijama Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“.

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja ovaj projekt provodi u partnerstvu s Gradom Šibenikom i Centrom za odgoj i obrazovanje Šubićevac. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali,  2014.-2020.

Svrha početne konferencije je široj javnosti predstaviti ciljeve i aktivnosti projekta putem kojeg će nositelj projekta u suradnji s partnerima omogućiti pristup i sudjelovanje u besplatnim športskim aktivnostima osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju sa područja Šibensko – kninske županije. Sudjelovanjem u aktivnostima ciljana skupina će pospješiti osjetilna opažanja, tjelesnu svijest, motoričke sposobnosti te će povećati svoju socijalnu uključenost.

Bila bi nam iznimna čast i zadovoljstvo kada biste svojim dolaskom uveličali predstavljanje našega projekta.

U Šibeniku, 27. studenog 2018.

Predsjednica udruge,

Suzana Živković