U sklopu projekta „RIDE ON“ 10. veljače 2023. održana je početna konferencija projekta. Svrha konferencije bila je široj javnosti predstaviti ciljeve i aktivnosti projekta financiranog od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Provedba projekta traje od 01.01.2023. do 31.12.2023. Projekt „Ride on“ provodit će se na području Šibensko-kninske županije. Sama svrha projekta je provođenje socijalnih usluga aktivnosti terapijskog jahanja usmjerenih na rehabilitaciju i jačanje zdravlja i opće kvalitete života djece i mladih osoba s invaliditetom. Inicijatori projekta su mladi volonteri koji će organizirati aktivnosti poput predavanja usko vezanih na temu terapijskog jahanja, te će pokrenuti info kampanju pod nazivom „Na leđima konja“, koja će za cilj imati informirati širu javnost o projektu i projektnim aktivnostima. Predavanja će obuhvatiti teme terapija i aktivnosti pomoću konja, volonterstvo, održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje kroz primjer Konjičkog kluba Kolan. Putem info kampanje provodit će se info pultovi u većim gradovima Šibensko-kninske županije.

Uspostavom i provedbom usluge terapijskog jahanja za djecu i mlade doprinijet će se razvoju izvaninstitucionalnih usluga koje za cilj imaju poboljšanje zdravlja i opće kvalitete života socijalno osjetljivih skupina kao i članova njihovih obitelji.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Konjičkog kluba Kolan. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

AUDIO