Kretanjem konji izbacuju jahača iz ravnoteže. Kako ne bi pao s konja, jahač mora kontrahirati i opuštati određene skupine mišića i na taj način održavati ravnotežu i kompenzirati pokrete konja. Osim toga, terapijskim se jahanjem rješavaju problemi s koordinacijom pokreta; s obzirom da konj reagira na svaki pokret i naredbu pacijenta, potrebna je dobra koordinacija pokreta kako bi se od konja dobila željena reakcija na određenu naredbu (početak hodanja, skretanje u lijevo ili desno, ubrzavanje hoda, zaustavljanje). Jahanjem jačaju određene skupine mišića tijela i zglobovi te se povećava pokretljivost cijelog tijela. Osim toga, toplina konjskog tijela grije mišiće nogu jahača te na taj način sprečava pojavu grčeva (spazma) i potiče cirkulaciju. Vježbanjem i jahanjem poboljšava se probava, kao i funkcija respiratornog sustava.

Uspostavom i provedbom usluge terapijskog jahanja za djecu i mlade u sklopu projekta „RIDE ON“ doprinijet će se razvoju izvaninstitucionalnih usluga koje za cilj imaju poboljšanje zdravlja i opće kvalitete života socijalno osjetljivih skupina kao i članova njihovih obitelji. Projekt financira Agencija za mobilnost i programe EU.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Konjičkog kluba Kolan. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

AUDIO