Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provdbe aktivnosti u sklopu projekta “Zajedno smo sigurnij II “, kodni broj: U.P. 02.1.1.16.0161 – “Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III”, Broj poziva U.P.02.1.1.16.

1. Naziv i sjedište poslodavca: Konjički klub Kolan, Rakovo selo 9, Šibenik

2. Broj traženih radnica: 1

3. Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme – do 30.04.2023.

4. Mjesto rada: grad Šibenik, okolna naselja

5. Uvjeti radnog mjesta: terenski rad, puno radno vrijeme

6. Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrebština
– briga o higijeni korisnika
– pomoć u pripremi obroka
– pomoć u kućanskim poslovima i održavanju čistoće kućanstva
– podrška  i pomoć u socijalnoj integraciji
– dostava paketa s higijenskim potrebštinama

Za prijem u radni odnos kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– punoljetna ženska osoba
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
– Prijava u evidensciji nezaposlenih osoba na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ ranjivim skupinama, a to su:

– Žene od 50 godina i više – kopija osobne iskznice
– osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
– Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/ potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
– Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/ potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
– Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
– Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
– Liječene ovisnice – potvrda institucije /udruge/pravne osobe da se liječi od ovisnosti o drogama
– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
– Pripadnice romske nacionalne manjine – Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
– Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenja/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

– Zamolbu
– kratki životopis
– presliku osobne iskaznice
– presliku dokaza o završenoj školi
– E- radnu knjižicu
– Potvrdu izdano od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva)
– Potvrdu o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidatkinja pripadnica ranjive skupine)

Prijave dostaviti osobno ili poštom na adresu:  Konjički klub Kolan, Rakovo Selo 9, 22 000 Šibenik.

Natječaj je otvoren od 12.01.2023. – 19.01.2023.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko bude potrebno uži izbor kandidata proći će razgovor s poslodavcem.