Svaka obitelj je specifična i različita priča za sebe. Isto tako svaka osoba s invaliditetom se prilično razlikuje jedna od druge. Kako će se obitelj nositi s poremećajem svakodnevnice ukoliko do nje dođe zbog dugotrajne bolesti ili neke teške bolesti člana obitelji ovisi o više raznolikih čimbenika poput osobnosti roditelja, vrsti i stupnju invaliditeta , vremenu nastanka invaliditeta, roditeljskim očekivanjima, odnosima unutar obitelji, ekonomskim i socijalnim prilikama, stupnju obrazovanja i sl. Zaštitni faktori u prilagodbi roditelja na invaliditet djeteta su razumijevanje i podrška okoline, kvaliteta profesionalne brige i korištenje efikasnijih strategija suočavanja sa stresom. Obitelj dobiva podršku od rodbine i prijatelja, zdravstvenih djelatnika, prosvjetnih i odgojnih djelatnika, nevladinih organizacija, socijalne službe i sl.

Roditelji osoba s invaliditetom često su izloženi društvenim predrasudama i isključivanju iz društva. Kada zahtjevi roditeljske uloge ili usklađivanja roditeljske s drugim ulogama, nadilaze mogućnosti roditelja da zadovolji potrebe obitelji, obitelj se oslanja na formalne i neformalne izvore podrške kroz društvene mreže u svojoj okolini ili sustave socijalne sigurnosti u široj društvenoj zajednici. Neformalni izvori odnose se na financijsku, materijalnu, emocionalnu i praktičnu pomoć koju osobe primaju od članova obitelji, prijatelja, rodbine, susjeda, udruga i sl. Većina osoba dobije najveći dio emocionalne, materijalne i instrumentalne pomoći od svoje obitelji. Istraživanja pokazuju kako osobe s invaliditetom vide neformalne izvore podrške kao najznačajnije izvore podrške u njihovom životu.

Formalni izvori podrške uključuju različite oblike pomoći u novcu ili slične pomoći koju pruža država i druge institucije. Državne institucije su obvezne pružiti socijalnu zaštitu obitelji i predstavljaju formalni sustav podrške. Potrebno je da javne institucije države i civilnog društva učine sve da osobe s invaliditetom ostvaruju neosporivo pravo ostanka u svojim lokalnim zajednicama uz svekoliku podršku te iste zajednice te tako postanu vidljivi i uključeni članovi društva. Uloga predstavnika vlasti, lokalne, područne i državne sastoji se u tome da osiguravaju osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima ostvarivanje prava koja im jamči zakon te da nastoje poboljšati njihovu situaciju promicanjem ideje inkluzivnog društva.

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.


Audio