Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju te otvaranjem tržišta rada hrvatski gospodarski sustav postepeno se oporavlja. Podatci o nezaposlenosti još uvijek su daleko od zadovoljavajućih, pogotovo kad su u pitanju osobe s invaliditetom.

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom uređuje opća prava osoba s invaliditetom i osigurava mogućnosti da svaka osoba pridonosi društvu sukladno svojim mogućnostima i sposobnostima.

U skladu s ovom konvencijom, Hrvatska je 2013. godine usvojila i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom kako bi se povećalo zapošljavanje ove skupine. Ključni regulatorni mehanizmi uključuju kvote za broj osoba s invaliditetom i poticaje za poslodavce. Drugi mehanizam je osnivanje integrativnih radionica ili radnih centara u kojima se provjeravaju vještine osoba s invaliditetom za sudjelovanje na tržištu rada ili u zaštićenim i integrativnim radionicama. Zakon također regulira razumne prilagodbe na radnom mjestu, uključujući fizičke barijere, radnu opremu i osobnu pomoć. Donošenje zakona dovelo je do nevelikog povećanja broja zaposlenih osoba s invaliditetom na tržištu rada u Hrvatskoj.

Proces osposobljavanja OSI za rad najbolji je oblik njihove zaštite, jer time mogu efektivno postići status aktivnog člana društva. Za osobe s invaliditetom zapošljavanje znači veću ekonomsku samodostatnost, mogućnost primjene svojih vještina i veće sudjelovanje u zajednici.

Zapošljavanje ove skupine građana posebno je važno jer prisutnost invaliditeta često dovodi do socijalne isključenosti i s vremenom narušava zdravstveno stanje. Uz očekivani pad radno-sposobnog stanovništva, osobe s invaliditetom sve su više prepoznate kao vrijedan resurs radne snage, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Stvaranje uključujućeg tržišta rada prioritetno je javno zdravstveno pitanje. Uključivo tržište rada omogućuje svim pojedincima da sudjeluju najbolje što mogu, bez obzira na bilo koju vrstu invaliditeta ili ranjivosti.

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.