U sklopu projekta “Na leđima konja” u sklopu pružanja usluge športskog programa nabavljena je interaktivna ploča kako bismo našim korisnicima, sadašnjim i novim omogućili lakše snalaženje na imanju Kluba.

Navedena ploča postavljena je na samom ulazu u Klub te na sebi sadrži interaktivnu mapu/plan imanja sa svim njegovim sadržajima (životinje, jahalište, toaleti, blok za pojahivanje, rampe i slično). Zanimljiv i interaktivan način prikaza imanja kod korisnika potiće samostalnost i mogućnost učenja samostalnog snalaženja u prostoru.

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja potpisala je 27.rujna 2018. godine ugovor o provedbi projekta Na leđima konja ( šifra UP.02.1.1.08.0021) na području Šibensko – kninske županije.

U projekt je uključeno 27 korisnika ciljane skupine, kako bi  povećali njihovu socijalnu uključenost kroz sudjelovanje u besplatnim športskim sadržajima. Sudjelovanjem u aktivnostima projekta korisnici usluga unaprjeđuju koordinaciju svojih pokreta, stječu fleksibilnost i elastičnost, jačaju snagu svih grupa mišića, uče slušati i pratiti trenera, stječu radne navike, samopoštovanje, sigurnost i vjeru u sebe, razvijaju socijalnu interakciju sa drugima, teže u ostvarivanju postavljenih zadataka, napreduju u elementarnoj spretnosti i vještinama, jačaju otpornost svojeg tijela ali i uče zdravije živjeti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.497.114,00 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85 %): 1.272.546,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, od 27. rujna 2018. do 26. rujna 2021.

Projekt se provodi u suradnji sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati predsjednicu udruge Suzanu Živković na broj 098/936-0304, ili putem maila na farmahappyhorse@gmail.com.