U prirodi konji žive u velikim obiteljima. Svakoj skupini pripada nekoliko konja – mama i njihovih konja – djece. Ženke konja zovemo kobilama i njihove mladunce ždrjebad. Naravno, konjskoj obitelji pripada i otac – pastuh.

Najvažnija razlika između konja i ponija je u veličini: konji imaju visinu hrpta veću od 148 cm, dok su poniji niži. Osim toga konje dijelimo na hladnokrvnjake, toplokrvnjake i punokrvnjake.