Pozivamo Vas na održavanje Okruglog stola na temu “Važno je biti uključen” u sklopu projekta Na leđima konja koji će se održati dana 18. rujna 2020. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Konjičkog kluba Kolan.

Cilj je okupiti udruge koje djeluju na području Šibenika i Šibensko – kninske Županije koje u svoje aktivnosti uključuju djecu i mlade. Tema okruglog stola je podizanje svijesti o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u športske aktivnosti.

Okrugli stol poticati će diskusiju vezanu uz doprinos razvoju športskih usluga namjenjenima osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u lokalnoj zajednici.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.497.114,00 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85 %): 1.272.546,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, od 27. rujna 2018. do 26. rujna 2021.

Projekt se provodi u suradnji sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati predsjednicu udruge Suzanu Živković na broj 098/936-0304, ili putem maila na farmahappyhorse@gmail.com.