U sklopu projekta “Na leđima konja” nabavljeni su didaktički materijali koji se koriste pri provedbi aktivnosti športskog jahanja sa ciljanom skupinom.

Didaktičke igre i materijali pomažu djeci u usvajanju neophodnih znanja i svladavanju složenih vještina i sposobnosti. Pri odabiru didaktičkih materijala pazimo na životnu dob korisnika kako bi lakše razumjeli svijet oko sebe, ali i vodimo brigu o njihovim realnim potrebama, interesima i mogućnostima.

Stolno-manipulativne igre kao što su puzzle, magnetne ploče i premetaljke te razni oblici korisne su za razvoj koncentracije i logičkog razmišljanja. Manipulacija predmeta od različitih materijala kod djece potiče razvoj koordinacije ruka-oko, finu motoriku i senzomotoriku pripremajući ih za aktivnost pisanja.

Kroz razne istraživačke i edukativne igre korisnici stječu sigurnost, uče o svojoj okolini i razvijaju svoju kreativnost i maštu. Takve igračke osim razvoja pojedinih sposobnosti i vještina, promiču i motivaciju za učenje koja će korisnicima sigurno olakšati i dane u školskim klupama, što je dovoljan razlog da se na ovaj dio obrati posebna pažnja.

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja potpisala je 27.rujna 2018. godine ugovor o provedbi projekta Na leđima konja ( šifra UP.02.1.1.08.0021) na području Šibensko – kninske županije.

Cilj navedenog projekta je uključiti 20 korisnika ciljane skupine, kako bi  povećali njihovu socijalnu uključenost kroz sudjelovanje u besplatnim športskim sadržajima. Sudjelovanjem u aktivnostima projekta korisnici usluga će unapređivati koordinaciju svojih pokreta, stjecati fleksibilnost i elastičnost, jačati snagu svih grupa mišića, učiti slušati i pratiti trenera, dobiti radne navike, samopoštovanje, sigurnost i vjeru u sebe, razvijati socijalnu interakciju sa drugima, težiti u ostvarivanju postavljenih zadataka, napredovati u elementarnoj spretnosti i vještinama, jačati otpornost svojeg tijela i naučiti zdravije živjeti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.497.114,00 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85 %): 1.272.546,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, od 27. rujna 2018. do 26. rujna 2021.

Projekt se provodi u suradnji sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati predsjednicu udruge Suzanu Živković na broj 098/936-0304, ili putem maila na farmahappyhorse@gmail.com.