Konjički klub „Kolan“ provodi projekt „Na leđima konja“ od rujna 2018. godine. Ovaj projekt omogućuje osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju pristup i sudjelovanje u besplatnim športskim aktivnostima. Sudjelovanjem u aktivnostima ciljana skupina će pospješiti osjetilna opažanja, tjelesnu svijest, motoričke sposobnosti te će povećati svoju socijalnu uključenost.

U ovaj projekt je do sada uključeno svih 20 korisnika ciljane skupine. Korisnici se vole družiti sa trenerima, volonterima a i ostalim korisnicima. Ovisno o dobi korisnika, svaki pojedinac ima drugačija postignuća, nekima jahanje ima pozitivan utjecaj koji se odražava na njihovu svakodnevicu u školi ili vrtiću, a neki su samostalniji u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Korisnici su slobodniji, potiće im se samopouzdanje, jačaju uz socijalnu komunikaciju, a boravak u prirodi je poticaj na zdrav život. Također je vidljiv napredak na koordinaciji pokreta, spretnosti i vještinama te jačanju otpornosti tijela.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.497.114,00 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85 %): 1.272.546,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, od 27. rujna 2018. do 26. rujna 2021.

Projekt se provodi u suradnji sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati predsjednicu udruge Suzanu Živković na broj 098/936-0304, ili putem maila na farmahappyhorse@gmail.com.