Naziv projekta:Na leđima konja

Kratki opis projekta:Projekt „Na leđima konja“ u trajanju od 36 mjeseci omogućit će osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju pristup i sudjelovanje u besplatnim športskim aktivnostima. Sudjelovanjem u aktivnostima ciljana skupina će pospješiti osjetilna opažanja, tjelesnu svijest, motoričke sposobnosti te će povećati svoju socijalnu uključenost.

Nositelj projekta:„Konjički klub Kolan“ – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je uključiti 20 korisnika ciljane skupine u športski program i aktivnosti projekta. Sudjelovanjem u aktivnostima pomoću konja projekta „Na leđima konja“ kojeg provodi Udruga „Konjički klub Kolan“ korisnici će unapređivati koordinaciju svojih potreba, stjecati fleksibilnost i elastičnost, jačati snagu svih grupnih mišića, učiti slušati i pratiti trenera, dobiti radne navike, samopoštovanje, sigurnost i vjeru u sebe, razvijati socijalnu interakciju sa drugima, težiti ostvarenju postavljenih zadataka, napredovati u elementarnoj spretnosti i vještinama, jačati otpornost svojeg tijela i naučiti zdravije živjeti.

Područje provedbe projekta: Šibensko-kninska županija

Razdoblje provedbe projekta: 27. rujna 2018. – 26. rujna 2021. (36 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija: 1.497.114,00 HRK (sredstva EU: 1.272.546,90 HRK)

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Struktura korisnika: marginalizirana skupina – osobe s invaliditetom

Za više informacija o projektu kontaktirajte farmahappyhorse@gmail.com, 098/936-0304

Aktivnosti projekta:

  • Izrađeni i provedeni športski programi uz pomoć konja za osobe s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju jednom tjedno tijekom provedbe projekta i uključeno 20 korisnika ciljane skupine
  • Održana 3 natjecanja u jahanju sa prilagođenim kategorijama sukladno mogućnostima korisnika
  • Provedena edukacija stručnjaka “Nastavni program osposobljavanja za instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom”
  • Početna i završna konferencija, promidžba i vidljivost projekta putem web stranice i društvenih mreža. Izrada i distribucija letaka i plakata o projektu, izrada rollup banera. Izrada video materijala s rezultatima projekta
  • Organiziranje 3 okrugla stola pod nazivom „Važno je biti uključen“, provođenje info kampanje „Šport za sve“, vanjska evaluacija aktivnosti s ciljem unaprjeđenja i praćenja aktivnosti, redovito izvještavanje

www.strukturnifondovi.hr  www.esf.hr

Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Konjičkog kluba Kolan.