Invaliditet predstavlja važan medicinski, socijalni i politički problem koji pokazuje tendenciju povećanja. Kvaliteta života kao višedimenzionalni koncept, područje je interesa različitih znanstvenih disciplina. Povezivanje pojma zdravlja i funkcioniranja s kvalitetom života, neizostavna je smjernica u procesu rehabilitacije osoba s invaliditetom. Invaliditet je samo krovni pojam za oštećenje, dok se funkcioniranje odnosi na komponentu oštećenja, ograničenja aktivnosti ili ograničenje u participaciji kod aktivnosti svakodnevnog života te ovisnosti o tuđoj pomoći.

Sport u funkciji unaprjeđenja kvalitete života opće je prihvaćena teza kao i znanstveno potvrđena činjenica multidimenzionalnog utjecaja kinezioloških aktivnosti na subjektivnu procjenu kvalitete života pojedinaca s invaliditetom. Kako bi se uspješno odvijale sportske aktivnosti za osobe s invaliditetom nužno je prilagoditi sportske objekte i terene njihovim mogućnostima te nabaviti odgovarajuću sportsku opremu. Potrebno je educirati stručni kadar za rad s osobama s invaliditetom koji mora uključivati više raznovrsnih sportskih djelatnika. Oni će svojim znanjem i doprinosom činiti sve što je u njihovoj moći za kvalitetno i uspješno bavljenje sportom. Kod sporta osoba s invaliditetom važna je fizička priprema čije su zadaće razvoj i održavanje motoričkih sposobnosti poput koordinacije, ravnoteže, snage i sl., zatim prevencija ozljeda te smanjenje broja i težine ozljeda.

Bavljenje sportom povezano je u pozitivnom smjeru sa svim domenama kvalitete života osoba s invaliditetom neovisno o kategoriji kojoj pripadaju. Uključivanjem u sportske aktivnosti omogućuje se inkluzija pojedinaca u širu društvenu zajednicu, stjecanje novih motoričkih i socijalnih vještina te kroz učenje specifičnih motoričkih zadataka, osoba s invaliditetom maksimalno koristi preostale motoričke sposobnosti čime se utječe na postizanje njihove maksimalno moguće neovisnosti unutar granica njihovih funkcionalnih sposobnosti.

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.