Kako bi se osobama s invaliditetom olakšalo putovanje među zemljama Europske unije, Europa razvija dobrovoljni sustav uzajamnog priznavanja invalidskog statusa i ostalih povezanih povlastica koje se temelji na iskaznici EU-a za osobe s invaliditetom. Iskaznica EU-a za osobe s invaliditetom omogućuje njezinim nositeljima jednak pristup povlasticama izvan matične države, osobito u području kulture, zabave, sporta i prometa. U razdoblju 2019.-2020. godine Europska komisija provela je evaluaciju pilot projekta koji je pokrenut u veljači 2016. u 8 zemalja EU-a. Evaluacijska studija utvrdila je dodatnu vrijednost iskaznice, kojom se omogućuje uzajamno priznavanje invaliditeta među državama članicama, što ne bi bilo izvedivo bez intervencije na razini EU-a. U studiji je također zaključeno da su troškovi provedbe po nositelju iskaznice niski. Za pružatelje usluga koristi očito nadmašuju troškove sudjelovanja. Osim toga, iskaznica pomaže u ispunjavanju ključnih potreba osoba s invaliditetom u obuhvaćenim sektorima, a potražnja za njome među osobama s invaliditetom sve je veća.

Hrvatski sabor ovaj tjedan otvorio je raspravu o novom zakonu o registru osoba s invaliditetom. Registar bi vodio Hrvatski zavod za javno zdravstvo a preduvjet je za planiranje preventivnih mjera i donošenje programa za osobe s invaliditetom. Ujedno služio bi kao izvor epidemioloških podataka za nacionalne i međunarodne potrebe te bi bio temelj za provjeru statusa OSI. Prema procjenama UN-a problem invaliditeta je mnogo veći nego što se uobičajeno misli. Prema podacima od 10 stanovnika barem je jedan u izvjesnoj mjeri osoba s invaliditetom, što čini 10 posto. U Republici Hrvatskoj oko 400 tisuća osoba je s nekim stupnjem ili vrstom invaliditeta o kojima se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo vodi registar kao temelj za procjenu njihovih statusa. Izmjenama zakona o registru osigurat će se bolji obuhvat podataka i ubrzati automatska razmjena s korisnicima. Ovim novim zakonom omogućit će se izdavanja europske iskaznice za OSI.

Konjički klub Kolan u sklopu programa START – NOVI TERAPIJSKI PROGRAM informira provedbom info kampanje na webu osobe s invaliditetom, članove njihove obitelji kao i njihove poslodavce. Cilj  je upoznati korisnike s pravima i potrebama koje ostvaruju, kao i o mogućnostima i prednostima koje ostvaruju prilikom zaposlenja. Program Start financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Partneri na projektu su Udruga mladih Mladi u EU i Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac.