Konjički klub Kolan – Udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja osnovan je 2012. godine kao neprofitna organizacija u cilju promicanja, razvitka i unapređenja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje aktivnosti i terapije pomoću konja kao metode rehabilitacije, edukacije i rekreacije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju ili drugim psiho-fizičkim problemima ili poremećajem u ponašanju te za osobe s invaliditetom te razvijanju socijalne svijesti i stručnosti svojih članova.

KK Kolan djeluje na OPG-u Oliver Živković u Dubravi kraj Šibenika samo 5 km od samog centra grada Šibenika.  Osim konja na OPG-u možete vidjeti još i magarce, ponije, kunce, kokoši, patke i dr. domaće životinje.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom udruga obavlja i druge djelatnosti kojima se financira provođenje terapija pomoću konja. Korištenjem naših usluga potpomažete razvoj terapijskog jahanja u Šibeniku.

 

 

Novosti

Održano predavanje “Društveno poduzetništvo”

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja održala je predavanje  „Društveno poduzetništvo“ 23.6.2021. u vremenu od 10.00-12.00 sati  u sklopu projekta „Društvenim poduzetništvom do razvoja zajednice“ u prostorijama Konjičkog kluba...

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju mogu ostvariti niz poticaja koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Poticaji pri zapošljavanju...

Podaci o osobama s invaliditetom i planiranje politika za njih

Osobe s invaliditetom ranjiva su skupina, koja ima specifične potrebe uvjetovane životnim prilikama. Prema zadnjim podacima HZJZ u RH ima 511 281 osoba s invaliditetom (to je 12.4% ukupnog stanovništva). Od toga broja je 217 578 u radno aktivnoj dobi (od 20 do 64...

Obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom

Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvote, odnosno zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom koje je poslodavac dužan zaposliti izračunava se po stopi od tri posto od ukupnog broja zaposlenih....

Održana radionica “Poduzetništvo novog doba”

U prostorijama Konjičkog kluba Kolan 07.,08. i 09.06.2021 ( 3 dana,  u ukupnom trajanju od 24 sata)održana je radionica „Poduzetništvo novog doba“. Radionica je održana u sklopu projekta „Društvenim poduzetništvom do razvoja zajednice“. Na radionici su na...

    Sponzori i donatori

 

                   


                                                              

 

 


Sponzori terapijskog programa 2018.

Građevinski projekt d.o.o. – Bulat centar d.o.o. – Sarađen d.o.o. – Ambo Dion d.o.o. – Tec gradnja d.o.o. – Arx d.o.o. – Adri.kon.d.o.o.