Konjički klub Kolan – Udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja osnovan je 2012. godine kao neprofitna organizacija u cilju promicanja, razvitka i unapređenja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje aktivnosti i terapije pomoću konja kao metode rehabilitacije, edukacije i rekreacije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju ili drugim psiho-fizičkim problemima ili poremećajem u ponašanju te za osobe s invaliditetom te razvijanju socijalne svijesti i stručnosti svojih članova.

KK Kolan djeluje na OPG-u Oliver Živković u Dubravi kraj Šibenika samo 5 km od samog centra grada Šibenika.  Osim konja na OPG-u možete vidjeti još i magarce, ponije, kunce, kokoši, patke i dr. domaće životinje.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom udruga obavlja i druge djelatnosti kojima se financira provođenje terapija pomoću konja. Korištenjem naših usluga potpomažete razvoj terapijskog jahanja u Šibeniku.

 

 

Novosti

Ostvarivanje prava na osobnu invalidninu

Zakonom o socijalnoj skrbi uređuje se ostvarivanje prava osiguranika na osobnu invalidninu. Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih...

Održan posljednji info pult u sklopu projekta

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja 27.08.2021. održala je Info pult u sklopu Info kampanje “Šport za sve”  putem kojega su informirali građane o važnosti športa te o pružanju športskog programa u sklopu projekta. U...

Poziv na info pult

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja 27.08.2021. u 9 sati održati će Info pult na Trgu Andrije Hebranga, putem kojeg će informirati građane o važnosti športa te pružanju športskog programa u sklopu projekta. Ova aktivnost provodi se u...

Održano predavanje “Društveno poduzetništvo”

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja održala je predavanje  „Društveno poduzetništvo“ 23.6.2021. u vremenu od 10.00-12.00 sati  u sklopu projekta „Društvenim poduzetništvom do razvoja zajednice“ u prostorijama Konjičkog kluba...

    Sponzori i donatori

 

                   


                                                              

 

 


Sponzori terapijskog programa 2018.

Građevinski projekt d.o.o. – Bulat centar d.o.o. – Sarađen d.o.o. – Ambo Dion d.o.o. – Tec gradnja d.o.o. – Arx d.o.o. – Adri.kon.d.o.o.