Konjički klub Kolan – Udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja osnovan je 2012. godine kao neprofitna organizacija u cilju promicanja, razvitka i unapređenja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje aktivnosti i terapije pomoću konja kao metode rehabilitacije, edukacije i rekreacije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju ili drugim psiho-fizičkim problemima ili poremećajem u ponašanju te za osobe s invaliditetom te razvijanju socijalne svijesti i stručnosti svojih članova.

KK Kolan djeluje na OPG-u Oliver Živković u Dubravi kraj Šibenika samo 5 km od samog centra grada Šibenika.  Osim konja na OPG-u možete vidjeti još i magarce, ponije, kunce, kokoši, patke i dr. domaće životinje.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom udruga obavlja i druge djelatnosti kojima se financira provođenje terapija pomoću konja. Korištenjem naših usluga potpomažete razvoj terapijskog jahanja u Šibeniku.

 

 

Novosti

Oprema za jahanje

Osnovna zaštitna oprema za jahača su kaciga i prsluk. Jahač na sebi treba imati posebne jahaće hlače koje se zovu rajterice. Napravljene su od elastičnog materijala sa pojačanjima na unutrašnjem dijelu nogu. Jahaće cipele trebaju imati dužu petu , a koriste se...

Konji i poniji

U prirodi konji žive u velikim obiteljima. Svakoj skupini pripada nekoliko konja - mama i njihovih konja - djece. Ženke konja zovemo kobilama i njihove mladunce ždrjebad. Naravno, konjskoj obitelji pripada i otac - pastuh. Najvažnija razlika između konja i ponija je u...

Oznake konja

Svaki konj se razlikuje po pasmini, boji, veličini, oznakama na glavi i nogama. Oznake mogu biti urođene i stečene. Urođene oznake konja su bijela područja na tamnijoj podlozi dlake. U stečene oznake spadaju ožiljci, žigovi i sl. Izvor:...

Pronađi pogreške na slici

Možeš li samostalno pronaći što više pogrešaka na postavljenoj slici? Zatvaraj vrata od boksa! Slobodan konj može biti opasan za sebe i za ljude koje se nalaze u staji. U boks ili na vezište ulazi samo ako je to potrebno. I najstrpljivijem konju možeš dosaditi. Alat u...

Održan prvi info pult u sklopu projekta

Dana 10.12. 2020. održan je Info pult o društvenom poduzetništvu na Trgu Andrije Hebranga. Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta “Društvenim poduzetništvom do razvoja zajednice” s ciljem stvaranja preduvjeta za održivi razvoj socijalnih usluga i za obavljanje...

    Sponzori i donatori

 

                   


                                                              

 

 


Sponzori terapijskog programa 2018.

Građevinski projekt d.o.o. – Bulat centar d.o.o. – Sarađen d.o.o. – Ambo Dion d.o.o. – Tec gradnja d.o.o. – Arx d.o.o. – Adri.kon.d.o.o.