Konjički klub Kolan – Udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja osnovan je 2012. godine kao neprofitna organizacija u cilju promicanja, razvitka i unapređenja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje aktivnosti i terapije pomoću konja kao metode rehabilitacije, edukacije i rekreacije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju ili drugim psiho-fizičkim problemima ili poremećajem u ponašanju te za osobe s invaliditetom te razvijanju socijalne svijesti i stručnosti svojih članova.

KK Kolan djeluje na OPG-u Oliver Živković u Dubravi kraj Šibenika samo 5 km od samog centra grada Šibenika.  Osim konja na OPG-u možete vidjeti još i magarce, ponije, kunce, kokoši, patke i dr. domaće životinje.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom udruga obavlja i druge djelatnosti kojima se financira provođenje terapija pomoću konja. Korištenjem naših usluga potpomažete razvoj terapijskog jahanja u Šibeniku.

 

 

Novosti

Održan drugi okrugli stol u sklopu projekta Na leđima konja

Dana 18. rujna 2020. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Konjičkog kluba Kolan održao se drugi okrugli stol na temu "Važno je biti uključen" u sklopu projekta Na leđima konja. Na okruglom stolu okupilo se 15 osoba iz 6 udruga koje djeluju na području...

Poziv na okrugli stol “Važno je biti uključen”

Pozivamo Vas na održavanje Okruglog stola na temu "Važno je biti uključen" u sklopu projekta Na leđima konja koji će se održati dana 18. rujna 2020. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Konjičkog kluba Kolan. Cilj je okupiti udruge koje djeluju na području...

Održano prvo natjecanje u sklopu projekta Na leđima konja

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja 26.06.2020. s početkom u 18 sati održala prvo natjecanje u jahanju za osobe s teškoćama u razvoju u sklopu projekta Na leđima konja. Naši volonteri koristili su opremu i didaktičke materijale...

Poziv za sudjelovanje na natjecanju u sklopu projekta Na leđima konja

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja 26.06.2020. u 18 sati održati će prvo natjecanje u sklopu projekta. Korisnici će biti podjeljeni u tri kategorije: predškolci (4-7 godina), školarci (7 do 12 godina) te tinejđeri (od 13 godina). Ovim...

    Sponzori i donatori

 

                   


                                                              

 

 


Sponzori terapijskog programa 2018.

Građevinski projekt d.o.o. – Bulat centar d.o.o. – Sarađen d.o.o. – Ambo Dion d.o.o. – Tec gradnja d.o.o. – Arx d.o.o. – Adri.kon.d.o.o.