Donacije

Donacije su jedan od  izvora financiranja Udruge Konjički Klub Kolan. Svaka donacija je dobrodošla i s njom omogućujete svakodnevno djelovanje Udruge.Djelatnosti Udruge možete podržati:

  • Donacijom hrane za konje
  • Svojom potporom članstvom,savjetima,prijedlozima
  • Sudjelovanjem u terapiji pomoću konja
  • Donacijom konjske opreme (od sedala, uzda i opreme za terapijsko jahanje do pribora za držanje i njegu konja, poput deka za pokrivanje konja, ulara i sl.)
  • Donacijom strojeva i alata za održavanje objekata i travnjaka
  • Donacijom materijala za održavanje objekata, posebice materijala za održavanje drvenih ograda oko ispusta
  • Preuzimanjem redovitih troškova držanja jednog ili više konja
  • Novčanom donacijama na žiro račun br. KK Kolan – Udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja,IBAN: HR15 2411 0061 1200 0711 6 ,
  • 22000 Šibenik, NovaV BR.5,,OIB:02558950805,