Održano prvo natjecanje u sklopu projekta Na leđima konja

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja 26.06.2020. s početkom u 18 sati održala prvo natjecanje u jahanju za osobe s teškoćama u razvoju u sklopu projekta Na leđima konja. Naši volonteri koristili su opremu i didaktičke materijale...