Športski program jahanja

Športski program jahanja konja u projektu Na leđima konja predstavlja vrlo specifičan oblik rehabilitacije koji se provodi na konju. Označavaju grupu aktivnosti kojima je zajedničko uključivanje osoba s invaliditetom ili djece s teškoćama i konja, a ciljevi mogu biti...

U projekt Na leđima konja uključeno 20 korisnika

Konjički klub „Kolan“ provodi projekt „Na leđima konja“ od rujna 2018. godine. Ovaj projekt omogućuje osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju pristup i sudjelovanje u besplatnim športskim aktivnostima. Sudjelovanjem u aktivnostima ciljana skupina će...