Konjički klub Kolan – Udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja osnovan je 2012. godine kao neprofitna organizacija u cilju promicanja, razvitka i unapređenja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje aktivnosti i terapije pomoću konja kao metode rehabilitacije, edukacije i rekreacije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju ili drugim psiho-fizičkim problemima ili poremećajem u ponašanju te za osobe s invaliditetom te razvijanju socijalne svijesti i stručnosti svojih članova.

KK Kolan djeluje na OPG-u Oliver Živković u Dubravi kraj Šibenika samo 5 km od samog centra grada Šibenika.  Osim konja na OPG-u možete vidjeti još i magarce, ponije, kunce, kokoši, patke i dr. domaće životinje.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom udruga obavlja i druge djelatnosti kojima se financira provođenje terapija pomoću konja. Korištenjem naših usluga potpomažete razvoj terapijskog jahanja u Šibeniku.

 

 

Novosti

U projekt Na leđima konja uključeno 20 korisnika

Konjički klub „Kolan“ provodi projekt „Na leđima konja“ od rujna 2018. godine. Ovaj projekt omogućuje osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju pristup i sudjelovanje u besplatnim športskim aktivnostima. Sudjelovanjem u aktivnostima ciljana skupina će...

Posjetio nas je ministar rada i mirovinskog sustava

30.04.2019, ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić posjetio je farmu ‘Konjičkog kluba ‘Kolan’. Riječ je o Udruzi za aktivnosti i terapiju pomoću konja, odnosno za terapijsko jahanje namijenjeno djeci s poteškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Udruga...

Proveden prvi Info pult u sklopu info kampanje “Šport za sve”

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja održala je Info pult u sklopu Info kampanje “Šport za sve” na Trgu kralja Držislava (pored Kazališta) putem kojega su informirali građane o važnosti športa te o pružanju športskog...

Poziv na Info pult o promicanju športskih aktivnosti

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja održati će Info pult na Trgu kralja Držislava (pored Kazališta) putem kojeg će informirati građane o važnosti športa te pružanju športskog programa u sklopu projekta. Ova aktivnost provodi se u sklopu...

    Sponzori i donatori

 

                   


                                                              

 

 


Sponzori terapijskog programa 2018.

Građevinski projekt d.o.o. – Bulat centar d.o.o. – Sarađen d.o.o. – Ambo Dion d.o.o. – Tec gradnja d.o.o. – Arx d.o.o. – Adri.kon.d.o.o.