Konji i poniji

U prirodi konji žive u velikim obiteljima. Svakoj skupini pripada nekoliko konja – mama i njihovih konja – djece. Ženke konja zovemo kobilama i njihove mladunce ždrjebad. Naravno, konjskoj obitelji pripada i otac – pastuh. Najvažnija razlika između...

Oznake konja

Svaki konj se razlikuje po pasmini, boji, veličini, oznakama na glavi i nogama. Oznake mogu biti urođene i stečene. Urođene oznake konja su bijela područja na tamnijoj podlozi dlake. U stečene oznake spadaju ožiljci, žigovi i sl. Izvor:...

Pronađi pogreške na slici

Možeš li samostalno pronaći što više pogrešaka na postavljenoj slici? Zatvaraj vrata od boksa! Slobodan konj može biti opasan za sebe i za ljude koje se nalaze u staji. U boks ili na vezište ulazi samo ako je to potrebno. I najstrpljivijem konju možeš dosaditi. Alat u...

Održan prvi info pult u sklopu projekta

Dana 10.12. 2020. održan je Info pult o društvenom poduzetništvu na Trgu Andrije Hebranga. Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta “Društvenim poduzetništvom do razvoja zajednice” s ciljem stvaranja preduvjeta za održivi razvoj socijalnih usluga i za obavljanje...

Njega konja

Svakodnevno njegovanje konja važno je za čistoću, cirkulaciju u koži i potkožnom tkivu, a i poboljšava disanje kože. Timarenje nije samo čišćenje, nego i poboljšavanje općega zdravlja konja i njegove radne sposobnosti. 1. Najprije grubo očistiti gumenom ili plastičnom...

Boje konja

Konji mogu biti raznih boja. Dok većina konja ima istu boju cijeloga života, neki mijenjaju boju koju su dobili na rođenju, kao na primjer sivci koji se rađaju crni, a vremenom im dlaka svijetli i postaje bijela. Najčešće boje su vranac, sivac, palomino, dorat, alat,...