Održan peti info pult u sklopu projekta

Konjički klub Kolan – Udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja održala je 10.11.2021 Info pult na Trgu Andrije Hebranga putem kojeg je informirala građane o društvenom poduzetništvu. Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta “Društvenim poduzetništvom do razvoja...

Prednosti pri zapošljavanju OSI

Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave, te javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu...

ODRŽAN ČETVRTI INFO PULT

Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja održala je četvrti info pult  u prostorijama kluba  5.09.2021  putem kojeg je informirala  građane o društvenom poduzetništvu. Ova aktivnost provodi se u sklopu projekta “Društvenim...